Fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver:

 • Formanden: Heine Glerup Sørensen
  • Tegner foreningen ud ad til.
  • Tegner foreningen over for pressen.
  • Tegner foreningen over for kommunen.
  • Repræsentere borgerforeningen i styregruppen for initiativgruppen.
  • Kontaktpersonen til Skals Erhvervsudvalg.
  • Kontaktpersonen til byens bestyrelsesmedlemmerne i Fjordklyngen.
  • Kontaktperson til byens medlem af redaktionsudvalget  i fjordklyngen.
  • Har kontakten til Bach Gruppen.

 • Næstformanden: Jens Jørgen Sørensen
 • Sekretær: Henrik Kristiansen
 • Regnskab: Lilly Munkholm
 • Sponsoransvarlig: Jens Jørgen Sørensen
 • Cafesøstrene: Heine Glerup Sørensen
 • Skals grønne Pedeller: Jens Jørgen Sørensen
 • Medlemskartotek: Henrik Kristiansen
 • Elektroniske medier: Henrik Kristiansen
 • Affaldsindsamling: Jens Jørgen Sørensen
 • Sankt Hans: Heine Glerup Sørensen
 • Legeplads kontrol: Wivi Elkjær Pedersen
 • Udendørs Fitness: Heine Glerup Sørensen
 • Minigolfbanen: Skals Gymnastikforening via Orla Andersen
 • Bypyloner: Wivi Elkjær Pedersen
 • Skals op Toppen: Heine Glerup Sørensen
 • Foreningens forsikringen: Heine Glerup Sørensen og Henrik Kristiansen
 • Fundraising: Jens Jørgen Sørensen
 • Torvehuset: Wivi Elkjær Pedersen