Visioner og mål for Skals Borgerforening i henhold til vedtægterne.

 • Borgerforeningen skal medvirke for trivsel og udvikling i Skals by og omegn.
 • Borgerforeningen skal medvirke som bindeled mellem offentlige myndigheder og områdets beboere og foreninger.
 • Borgerforeningen medvirker efter bestyrelsens skøn til løsning af væsentlige opgaver, der har betydning for området som sådan eller større grupper af foreningens medlemmer.
 • Borgerforeningen skal medvirke til at Skals-området er et godt bosætningsområde med gode rekreative og kulturelle muligheder.
 • Borgerforeningen kan efter bestyrelsens bestemmelser tage initiativ til eller være del af arrangementer og initiativer, der fremmer foreningens formål.
 • Borgerforeningen sikrer information om byen og dens mange tilbud til tilflyttere.
 • Borgerforeningen skal være en aktiv del af Fjordklyngen.
 • Borgerforeningen skal medvirke til at Fjordklyngen bliver en attraktiv del af det nordlige Viborg kommune.
Skals 03
Skals 09

Borgerforeningen vil leve op til disse versioner og mål ved at understøtte og arbejde med følgende indsatsområder:

 • At være med til at udvikle Skals by til en levende, spændende og aktiv sammenhængende by med handel, kultur, byliv og turisme, der er interessant og med kant.
 • At være med til at gøre Skals området til fremtidens attraktive bosætningsområde.
 • At være med til at fastholde og gerne forny Skals-ånden ved at skabe værdi gennem attraktiv og levende kultur, handel, og fritidsfaciliteter m.v.
 • At arbejde med øget medborgeransvar og borgerinvolvering.
 • At være med til at få sat aktiviteter i gang, der giver borgerne gode oplevelser.
 • At medvirke til at der tages godt imod nye tilflyttere.
 • At understøtte det konstruktive og gode samarbejde mellem borgerne, andre foreninger, de handlende, virksomhederne og kommunen.
 • At søge Fonde m.m. om midler til byen.
 • At der altid er 2 engageret personer fra Skals i Fjordklyngerådet, at der er et højt informationsniveau mellem de valgte personer og borgerforeningen.
 • At drive en velfungerende Facebook og hjemmeside som informationskilde til byens borgere.

Kontingent: 
Ægtepar/par: 300 kr.
Pensionister par over 67 år: 200 kr.
Pensionister enlig over 67 år: 100 kr.
Øvrig: 150 kr. 

Fortrydelsesret:
Medlemsskabet kan til enhver tid fortrydes; dog ydes der ikke refusion.

Klagehåndtering:
Alle klager indsendes på mail til skalsborgerforening@gmail.com, og håndteres af bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.