Sidste års store arbejde med at skabe en udviklingsplan for Skals er nu ved at være afsluttet.

På et af vores store Borgermøder (Borgermøde 2) i Hallen arbejdede byen sammen med Viborg Kommunes Udviklings- og Planafdeling, og borgerne i Skals fremkom med forslag på et hav af ”gule sedler”.

Disse blev bearbejdet og drøftet i flere møder mellem Kommunen og Initiativgruppen, og endte som et endeligt forslag til udviklingsplan, der skulle indgå i Kommuneplanen.

Planen har været til politisk behandling i de forskellige udvalg og nu har Byrådet sendt det i offentlig høring frem til 28. maj 2020. 

Byrådets beslutning

Forslag til tillæg nr 50 til  Kommuneplan 2017-2029

Udviklingsplan for Skals

Fristen for indsendelse af høringssvar er udløbet, Du kan læse de indkommende høringssvar her.

Nu er handlingsplanen klar til godkendelse i Teknisk udvalg i uge 33, se hele indstillingen her