Initiativgruppen i Skals er nedsat af Borgerforeningen til at understøtte arbejdet med at skabe en borgerplan for byen, hvor så mange borgere som muligt inddrages i processen. Gruppen består af borgere, der repræsenterer virksomheder, institutioner, foreninger, klubber og andre interessenter, der gerne vil arbejde for en yderligere udvikling af byen.

Blandt de temaer initiativgruppen, sammen med Skalsborgerne, har arbejdet på, er:

  • Byens udvikling og bygninger
  • Byens omgivelser
  • Byens rum
  • Byens trafik
  • Byens aktører, kommunikation og aktiviteter

Konkret er der blandt andet arbejdet med Skalmagrunden (fra industri- til boligområde) tryghedsboliger, forslag til ændret trafik i byen, adgang til naturområder, kommunikationskanaler og meget mere.

Du kan læse mere om de borgere, der sidder i initiativgruppen klik her.

Du kan se hvad der tidligere er skrevet om borgermøderne, ved at gå i arkivet.

Se det sidste nye om udviklingsplanen for Skals 

Borgermøde I Skalshallen