Skals Naturpark

Så gå vi i gang med stier og vandløb, i det der fra start hed Skals Bypark. I fase 1 af projektet får vi næsten hele infrastrukturen på plads. Der bliver fritlagt et mindre vandløb og de omkringliggende boligområder bliver forbundet med et stisystem. I forhold til den tegning I tidligere har kunnet se, har vi af økonomiske årsager måtte justere lidt på stierne. Vest for Vestervænget bibeholdes den nuværende græssti, og der gøres ikke yderligere ved trampestierne mellem Nordentoften og Vesterled forbi Energi Viborgs anlæg. Jeg mener vi med den del af planen der nu bliver virkelighed får den nok vigtigste gevinst i projektet. Vi får bundet byens boligområder bedre sammen! Vi får også et område, hvor vi fortsat kan udvikle byens opholdsmuligheder. En gruppe er allerede i gang med fondsansøgninger for at kunne gøre området attraktivt ikke kun som transport eller gåture men som samlende opholdssteder.

Men hvad skal barnet hedde? Det er ikke en bypark. Byparker er mere ”nipsede” og velordnede. Vores park bliver naturoplevelsen og glæden ved også at forbinde byen bedre med den skønne natur engene ud mod fjorden. Arbejdstitlen har derfor i en periode været ”Skals Naturpark”, men også her møder vi problemer. Naturpark begrebet dækker over andre og ofte lidt større projekter rundt om i landet. Så beslutningen er, at vi når I alle bedre kan se hvad det ender med, bliver der lavet en konkurrence om navngivningen af området.

Vi forventer at stier og vandløb er lavet inden jul, men at området vil tage sig væsentligt bedre ud til en officiel åbning i foråret. Vi ved dog at vi bor i et område, der har været attraktivt i mange mange år og er derfor altid lidt spændte på hvad der evt. måtte åbenbares når det øverste muldlag er skrabet af og museets skarpe øjne får kigget nærmere på området.

Borgerforeningen bliver ansvarlig over for kommunen i forbindelse med ibrugtagning, borgerforeningen har nedsat et udvalg som skal udarbejde en plan for vedligeholdelsen og de økonomiske rammer for det.

Se kort over stisystemet 

Se kort over området 

Se forslag til udsigtspost  

Se forslag til naturfitness og regnvands sø  

Se forslag til Amfi og bålplads   

Naturpark 3
Kunne det bare komme til at se sådan ud