Skals grønne pedeller

Skals' grønne pedeller er en gruppe af pensionister, som i løbet af året mødes flere gange for i fællesskab at vedligeholde og  forskønne Skals by.

De arbejder kun inden for byskiltene og kommer ikke på privat grund, men ellers kommer de næsten over alt.

Opgaverne, som de grønne pedeller selv fordeler imellem sig, kan for eksempel være:

  • Maling af diverse bygninger, borde, bænke og brandhaner.
  • Slå græs langs indfaldsveje, på torvet og andre steder.
  • Tilplantning og pasning af byens blomsterkasser.
  • Holde ukrudt væk fra legepladserne og minigolfbanen
  • Eftersyn/kontrol af legepladserne.

Udover de praktiske gøremål, er der stor fokus på det sociale sammenhold mellem pedellerne. Mødestedet for at drikke kaffe og få en god snak er enten i Banehuset eller Torvecaféen.

Lige for tiden er det disse personer som er med i gruppen Skals grønne pedeller. Skulle du få lyst til at være en del af dem, så kontakter du bare Wivi på tlf. 2175 8832

Skals Grønne Pedeller Holder En Pause
Skals grønne Pedeller holder pause