Projektet Skals Å og Kølsens Enge er et projekt som startede helt tilbage i 2012 hvor Naturstyrelsens enheder gennemfører 13 statslige vådområdeprojekter hvor Skals nedre Å var et af.
Læs om dette projekt her. 

Efterfølgende er der blevet etableret Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge”  som forventes at gå i gang i løbet af indeværende år.

Læs mere om partnerskabet her. 

Leif Gade og Claus Hansen fra Skals er med i Den lokale projektgruppe. 

Billede Over Engen
Kig ud over den genskabte fjordarm fra bakkerne ved Nederhede nord for Skals Å